سایت مرکز کل گروه وبلاگ نویسان نوجوان افتتاح شد.

سایت مرکز کل گروه وبلاگ نویسان نوجوان در تاریخ شمسی 14/فروردین/1397 و تاریخ میلادی 3/آوریل/2018 و تاریخ قمری 16/رجب/1439 افتتاح شد.

اطلاع رسانی کنید.